Łódź zagra Polskę lat międzywojennych

  • 0
zdjęcie z planu Music War and Love, ul. Roosvelta Łódź, fot. Jarosław Sosiński

Łódź zagra Polskę lat międzywojennych

W Łodzi ruszyły zdjęcia do amerykańsko-polskiego filmu „Music, War and Love” – opowieści o wielkiej romantycznej miłości, o przyjaźni na całe życie, o niesamowitej mocy drzemiącej w sztuce – zwłaszcza w muzyce, potrafiącej zbliżyć do siebie ludzi posiadających bardzo różne korzenie kulturowe, wyznających różne religie, pochodzących z różnych krajów.

„Read More”

Social Media