Kontakt

Łódź You Like
Magazyn Pozytywnej Łodzi

Magazyn wydaje Agencja AgatArt – Adam Owczarek, ul. Franciszkańska 133/6, 91-845 Łódź

Redakcja:
ul. Puszkina 80/310, 92-516 Łódź
tel. 42 633 11 00, redakcja@lodzyoulike.pl

Redaktor naczelny: Adam Owczarek.
Zespół redakcyjny: Wojciech Andrzejewski, Agnieszka Bohdanowicz, Łukasz Jakiel, Adam Łukowski, Rafał Mateja, Filip Michalak, Marek Nowak, Blanka Pietrzak, Daniel Siwak.
Rysunki: Jarosław Turek.
Korekta: Joanna Brzezińska.
Tłumaczenia: Anna Mirowska-Przybył.
Skład: Aleksandra Tłoczek.
Foto na stronie www: Filip Michalak.

Magazyn Pozytywnej Łodzi – numer „zerowy”

Magazyn Pozytywnej Łodzi – numer „zerowy”

Social Media